[Scandal] Sở TNMT phê duyệt báo cáo ĐTM Khu xử lý Tóc Tiên vượt thẩm quyền

Tháng Bảy 24, 2010 at 4:54 chiều 30 comments

[BVMT’s BLOG] – Vừa qua, báo Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhiều bài viết lên tiếng về những bất cập trong quản lý và đầu tư tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, để góp phần làm sáng tỏ thêm những thông tin xung quanh khu quy hoạch này, Blog sẽ chính thức công bố việc cho “kích hoạt” nổ quả bom tấn chứng minh Sở Tài nguyên và Môi trường đã và đang thực hiện sai các quy định pháp luật về môi trường trong việc thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của khu xử lý này.

Thẩm định báo cáo ĐTM vượt thẩm quyền để…tư lợi cá nhân

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên đã được Sở TNMT phê duyệt báo cáo ĐTM theo Quyết định số 387/QĐ-STNMT ngày 08/12/2008  v/v phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án “Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu xử lý chất thải rắn Tóc Tiên”, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy nhiên, là một cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, được UBND tỉnh ủy quyền thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền nhưng Sở TNMT đã cố tình thực hiện sai việc thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM. Cụ thể như sau:

Theo phụ lục II, Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, nếu dự án có một hạng mục thuộc danh mục các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động (ĐTM) của Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt thì sẽ do Bộ TNMT thẩm định báo cáo ĐTM. Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên có 4,3 ha đất được quy hoạch làm khu xử lý CTNH, loại hình này thuộc nhóm các dự án do Bộ TNMT thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM. Vì vậy, dự án Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên phải do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM, nhưng việc thẩm định và phê duyệt lại do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện (?). Sở Tài nguyên và Môi trường không thể không biết quy định này vì đây là cơ quan chuyên môn cao nhất về môi trường tại tỉnh, trực tiếp tham mưu, triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Qua nghiên cứu nội dung báo cáo ĐTM do Sở TNMT phê duyệt, thời điểm thực hiện báo cáo ĐTM vào cuối năm 2008, tức là đã chôn hơn 2 năm hàng trăm ngàn tấn rác sinh hoạt trong khu vực 100ha nhưng trong phần hiện trạng không hề có một dòng chữ đánh giá thực trạng của Khu xử lý Tóc Tiên, từ đó các kết quả phân tích đánh giá cũng không đưa ra tại sao chất lượng môi trường trong khu vực lại đang bị ô nhiễm? Cũng thời điểm này, trong khu xử lý cũng đã có 1 nhà máy xử lý chất thải hầm cầu 300 m3/ngày đang hoạt động, 2 dự án xử lý CTNH đã được thỏa thuận địa điểm với công suất và diện tích cụ thể, nhưng thật kỳ lạ là trong nội dung báo cáo ĐTM cũng không hề nhắc tới.

Nội dung báo cáo ĐTM tập trung vào quy hoạch các phân khu chức năng như khu chôn lấp chất thải công nghiệp không nguy hại 38ha, khu chôn lấp chất thải sinh hoạt 28ha, khu xử lý CTNH 4,3 ha, khu tái chế chất thải rắn 3ha và khu sản xuất phân vi sinh 4,5ha, nhưng tại phần đánh giá tác động môi trường cũng như phần đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, báo cáo ĐTM hoàn toàn không đề cập đến khu vực xử lý CTNH. Nội dung báo cáo ĐTM là tổng thể dự án Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, nhưng tại sao lại không đề cập đến phần đánh giá tác động môi trường khu vực xử lý CTNH? Đơn giản và rất dễ hiểu vì nếu trong báo cáo đưa hạng mục này vào thì sẽ lòi ra việc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tự ý xé rào…vượt mặt Bộ TNMT để thẩm định ĐTM dự án này. Đây là hình thức lách luật của Lê Tân Cương và bộ sậu của Y nhưng lại không xóa hết dấu vết khi tại Chương 1 của báo cáo đã nói rất rõ về diện tích của Khu vực được quy hoạch xử lý CTNH (4,3ha) và mục tiêu của dự án là giải quyết, xử lý CTNH. Điều này khẳng định, dự án Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên phải do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trừ khi khu vực xử lý CTNH được tách ra khỏi 100ha của Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên.

Tại sao Sở Tài nguyên và Môi trường cố tình…thẩm định vượt thẩm quyền, câu trả lời rất đơn giản vì kinh phí cho báo cáo ĐTM vào khoảng 300 triệu đồng, nếu đưa ra ngoài Bộ TNMT sẽ phải tốn kém rất nhiều, thời gian kéo dài sẽ lâu được quyết toán, đặc biệt là thành phần Hội đồng toàn những chuyên gia đầu ngành môi trường, sẽ không có chuyện dễ dàng thông qua khi nội dung báo cáo ĐTM quá nhiều thiếu sót như chúng tôi đã phân tích sơ bộ ở trên. Vậy nên, “vừa đá bóng, vừa thổi còi” để đẩy nhanh việc phê duyệt báo cáo ĐTM sẽ được tiếng là giải quyết nhanh nhằm sớm đưa dự án đi vào hoạt động, vừa nhanh nhận % trích lại từ tư vấn (theo thông tin sơ bộ, số tiền trích lại cho Lê Tân Cương và bộ sậu của Y không dưới 100 triệu).

…Sai phạm quy định pháp luật về môi trường

Nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, nhưng trên thực tế toàn bộ nội dung báo cáo ĐTM đã bị phá vỡ khi một số dự án bố trí không đúng với quy hoạch ban đầu. Cụ thể, khu vực 7ha bố trí phân loại chất thải rắn, tái chế phân vi sinh được phân lô thành 1 dự án chôn lấp và xử lý CTNH (1ha), 2 dự án tái chế xỉ thải từ nhà máy thép (3,3ha) và mới đây 2,7 ha còn lại của Khu vực Lê Tân Cương đã “nhận hàng” của Nhà đầu tư để dùi UBND tỉnh cho thêm 2 dự án xử lý CTNH vào đây, bất chấp số lượng dự án đầu tư xử lý CTNH đã quá nhiều, công suất xử lý gấp 4 lần so với CTNH phát sinh thực tế. Ngoài ra, tại khu vực 28ha quy hoạch chôn lấp chất thải sinh hoạt, Sở TNMT cũng đã thỏa thuận 10ha để làm Nhà máy đốt rác thành điện năng. Như vậy, có thể thấy tình hình thực tế thay đổi rất nhiều so với nội dung của báo cáo ĐTM được phê duyệt.

Theo quy định của Nghị định 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ, nếu có sự thay đổi nội dung phải lập báo cáo ĐTM bổ sung (cụ thể trong trường hợp này là thay đổi quy mô và công nghệ xử lý), nhưng đến nay, Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên không có lập báo cáo ĐTM bổ sung trình cấp thẩm quyền phê duyệt, tức là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Khi chưa có ĐTM bổ sung, Sở TNMT sẽ không đủ cơ sở pháp lý để thích nhét dự án nào thì nhét vì cần phải có đánh giá tác động môi trường sau khi thay đổi loại hình xử lý, quy mô xử lý để từ đó có các giải pháp xử lý giảm thiểu hợp lý. Việc tự ý bố trí các dự án không đúng quy hoạch chỉ ra rằng Sở TNMT đã vi phạm luật BVMT trong việc thực hiện các nội dung báo cáo ĐTM dự án này.

Và những hệ lụy phát sinh

Do thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM vượt thẩm quyền nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã không nhận diện hết những tác động môi trường, không có các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm từ các nguồn thải, từ đó đã không thực hiện được vai trò là cơ quan định hướng trong việc thu hút đầu tư xử lý chất thải mà việc…khủng hoảng thừa các dự án xử lý CTNH là một ví dụ điển hình. Khu xử lý Tóc Tiên đã ô nhiễm đến mức báo động và đã nát đến mức không thể nát hơn, nhưng những kẻ như Lê Tân Cương vẫn làm ngơ và thường xuyên báo cáo gian dối trước HĐND, UBND tỉnh để che dấu những hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Phải chăng một nhóm người có chức quyền tại Sở Tài nguyên và Môi trường vì quyền lợi cá nhân đã bỏ qua các quy định pháp luật, có quyền phê duyệt báo cáo ĐTM vượt thẩm quyền và không cần phải thực hiện đúng theo quy định pháp luật?

Nguồn tài liệu tham khảo:

http://baobariavungtau.com.vn/vn/kinhte/70346/index.brvt

http://baobariavungtau.com.vn/vn/kinhte/75015/index.brvt

http://baobariavungtau.com.vn/vn/kinhte/75814/index.brvt

http://baobariavungtau.com.vn/vn/kinhte/76283/index.brvt

http://baobariavungtau.com.vn/vn/kinhte/76452/index.brvt

Advertisements

Entry filed under: Quản lý.

[Báo BR-VT] Thu hút quá nhiều dự án xử lý chất thải nguy hại: Có nguy cơ sinh ra mối nguy hại mới [Phóng sự] Gian nan xin giấy tờ, thủ tục môi trường ở Bà Rịa – Vũng Tàu – Kỳ 2: Hồ sơ báo cáo giám sát môi trường

30 phản hồi Add your own

 • 1. bvmt  |  Tháng Bảy 24, 2010 lúc 5:14 chiều

  Blog xin upload cho các bạn đọc toàn bộ nội dung báo cáo ĐTM chính thức được Sở TNMT phê duyệt để hiểu rõ tại sao tại Chương 1 có đề cập đến 4,3ha chất thải nguy hại nhưng trong phần tiếp theo không đánh giá tác động môi trường cũng như không có các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm?Từ đó xác định Sở TNMT đã cố tình bỏ qua để thẩm định vượt thẩm quyền.

  Và còn rất nhiều điều cần tìm hiểu để tự trả lời tại sao báo cáo ĐTM này lại được Sở TNMT thẩm định và phê duyệt. Qua đây chúng tôi cũng đã chứng minh cái Sở này do Lê Tân Cương tham mưu thường xuyên vi phạm luật BVMT hoặc cố tình ngồi xổm lên pháp luật để tư lợi cá nhân.

  Chúng tôi đã gửi cho các cơ quan chức năng để xác định việc lợi dụng chức vụ để cố ý làm trái và tham nhũng tiền ngân sách Nhà nước.

  Download báo cáo ĐTM khu xử lý chất thải Tóc Tiên ở đây:

  http://www.box.net/shared/pjh4i9yule

  Phản hồi
  • 2. tao lao  |  Tháng Bảy 28, 2010 lúc 7:47 chiều

   Nếu vậy Sở TNMT chỉ cần phê duyệt dự án tổng thể này xong rồi khỏi cần báo cáo hoàn thành ĐTM, khỏi cần làm giám sát môi trường định kỳ…theo quy định Pháp luật. Doanh nghiệp mà làm vậy là hết đất sống rồi.

   Phản hồi
  • 3. Đầu Nhỏ  |  Tháng Bảy 28, 2010 lúc 9:52 chiều

   Đến lúc đó, Cương sẽ hỏi bộ giải thích đây là dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, không phải đánh giá tác động môi trường cho loại hình xử lý, sẽ hỏi Bộ TNMT đề nghị hướng dẫn. Chiêu bài quen thuộc hành doanh nghiệp và trốn tránh trách nhiệm.

   Phản hồi
 • 4. Stupid  |  Tháng Bảy 24, 2010 lúc 5:20 chiều

  Sao các bác có nhiều thông tin quá vậy? Cơ quan tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM mà làm sai luật quá hen? Hèn chi báo cáo ĐTM dự án dệt nhuộm Eclat Fabrics nó cũng cố tình đánh lọt lưới.

  Ku Cương này nhiều tội quá, có tin thêm tung lên nữa đi các bác. Em sẽ copy in ra gửi HĐND kỳ tới chất vấn cha Giám đốc Sở TNMT xem hắn trả lời thế nào trước cử tri về vụ việc này?

  Phản hồi
  • 5. Đức Huy  |  Tháng Bảy 28, 2010 lúc 7:53 chiều

   Nhà máy Eclat bây giờ đang sống dở chết dở. Sở TNMT có công khai sinh nhưng không dưỡng, bây giờ sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cũng không dám cấp vì UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi giấy CNĐT phần nhuộm. Báo hại DN chất đống bùn thải vì không dám xử lý khi chưa được cấp sổ.

   Phản hồi
  • 6. Mai Khôi  |  Tháng Bảy 28, 2010 lúc 9:53 chiều

   Nhạc sỹ Đức Huy ơi, vụ Eclat chưa xong đâu, còn rất nhiều chuyện vui sắp xảy ra. Thằng Cương nó không thể trốn thoát ca này đâu. Yên tâm đi, ngày đó đang đến rất gần rồi!

   Phản hồi
 • 7. ATM  |  Tháng Bảy 24, 2010 lúc 5:21 chiều

  Nếu mà nó làm đúng Luật thì ăn bằng…phân bò hả các bác? Thằng này nó phá hoại kinh thật? Còn Cương ngày nào thì còn phá hoại môi trường ngày đó.

  Mà hình như vụ này Bo làm Chủ tịch HĐTĐ hả các bác?

  Phản hồi
  • 8. Anh Năm  |  Tháng Bảy 24, 2010 lúc 5:23 chiều

   Bo làm Chủ tịch HĐTĐ nhưng thực quyền là thằng Cương, Bo chỉ là kẻ bù nhìn ngậm tiền rồi ký thôi, chứ có nhiêu thằng Cương nó quất hết, BO chỉ ăn của rơi vãi thôi, các bác chém nhẹ thôi hehe

   Phản hồi
 • 9. Thành Trung  |  Tháng Bảy 24, 2010 lúc 5:26 chiều

  Tôi có tải báo cáo ĐTM về đọc, thật đúng như nhận xét của Blog, theo đúng quy định thì báo cáo ĐTM khu Tóc Tiên phải do Bộ TNMT thẩm định. Thằng Cương nó hoàn toàn biết điều này nên đã cố tình không nhắc gì tới trong phần đánh giá tác động và phần xử lý. Tuy nhiên, tại Chương 1 có nhắc đến phần quy hoạch xử lý chất thải nguy hại vì vậy đã để lại chứng cớ.

  Mà phải nói về mặt kỹ thuật, báo cáo đã thực hiện khá sơ sài mặc dù thầy Lâm Minh Triết đứng chủ trì, có lẽ do sinh viên thực hiện nhưng cũng được thông qua. Với giá 300 triệu, chắc bị chặt đẹp 1/2 rồi nên chất lượng rất kém. Tội nghiệp thầy Triết, đến thầy mà cũng bị đám tiểu yêu như thằng Cương nó chặt đẹp.

  Phản hồi
 • 10. Seadog  |  Tháng Bảy 24, 2010 lúc 5:29 chiều

  Phải công nhận tụi thằng Cương nó phá Khu xử lý Tóc Tiên kinh thật. Đọc mấy bài báo và phân tích của Blog mới thấy quá kinh hoàng, báo chí đã đăng rõ đến mức như vậy mà không có bất cứ ai lên tiếng thì nghĩ thấy xã hội này xuống cấp đến mức nào

  Phản hồi
 • 11. ATM  |  Tháng Bảy 24, 2010 lúc 5:31 chiều

  Các bác nên nhớ Khu xử lý do Sở TNMT quản lý nên tự phê duyệt là đúng rồi, đưa ra Bộ TNMT lỡ may không thông qua vì có nhiều vấn đề quá thỉ lúc đó sao mà xẻ thịt 300 triệu tiền Ngân sách được?

  Phản hồi
  • 12. Nhí Nhảnh  |  Tháng Bảy 28, 2010 lúc 10:01 chiều

   Theo Luật Amazon của Lê Tân Cương, mỗi một ĐTM phải chung chi cho nó khoảng 30% giá trị hợp đồng để nó chung chi cho anh Tư, anh Sáu, nay là anh Hai (lý do hợp lý chư thực ra nó đớp hết). Do đó, ĐTM của dự án này là dự án của Sở TNMT làm chủ quản chứ Công ty Môi trường làm chủ đầu tư đíu có quyền gì hết vì vậy tự thẩm định ĐTM, tự phê duyệt thì còn “ai trồng khoai nước này?”

   KHu xử lý Tóc Tiên đíu thấy hiệu quả đâu, Nhà nước mất cả trăm tỷ đồng vào đây, chỉ béo cha Tư Hiển ăn đủ (theo lời ông Boa nói tại họp giao ban là 1 tỷ/ha cấp cho dự án), thằng Cương cũng kiếm được chút cháo vì có công bơm đít, nâng bi Tư Hiển, Boa được ít hơn nên cay cú, nói xấu khắp nơi nên ai cũng biết có mùi thối.

   Thậm chí Cương còn nói Tư Hiển được căn biệt thự ở Bãi Sau do Công ty UDEC trúng thầu xây hạ tầng Khu xử lý Tóc Tiên lại quả.

   Đời nó chó lắm các pác ợ, nó ăn trên xương máu của nhân dân, rác nó cũng ăn, cứt nó cũng ăn, xương người chết nó cũng mút,…Mấy tên như Tư Hiển, Sáu Bo, Cương bắn mấy lần cũng chưa hết tội vì ăn bẩn như thế!

   Phản hồi
 • 13. Anh Hai  |  Tháng Bảy 24, 2010 lúc 5:35 chiều

  Các chú có quen báo chí gửi mail bài này cho họ đăng lên công luận để các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

  Do phê duyệt ĐTM sai nên Sở TNMT đã tạo ra quá nhiều bất cập trong đầu tư xử lý chất thải, dẫn đến Khu xử lý này đã tan nát, Nhà nước tốn hơn 75 tỷ đồng nhưng hiệu quả là gì? Hàng trăm ngàn tấn rác đã vùi lấp trong lòng đất, mới chỉ có 5ha/100ha có nhà máy xây dựng, hệ thống đường giao thông thì cao hơn mái nhà xưởng của nhà máy,…Quá kinh khủng cho sản phẩm bảo vệ môi trường của cái Sở Tao nhậu Mày trả này. Thằng Cương nó làm gì ở đây hử các pác?

  Phản hồi
 • 14. Việt Thắng  |  Tháng Bảy 25, 2010 lúc 7:50 sáng

  Em đọc qua báo cáo ĐTM này thấy đúng là có phần chất thải nguy hại nhưng không đề cập tới ở các phần quan trọng nhất là tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu?

  Ku Cương lách luật đây mà, Sở TNMT sai phạm rõ quá rồi.

  Phản hồi
  • 15. Kiệt  |  Tháng Bảy 28, 2010 lúc 9:32 sáng

   Không lách luật thì tiền đâu mà chạy chức chạy quyền để thóat vụ khai man lí lịch, chui sâu, leo cao. Hậu quả là BR-VT phải hứng chịu sự tham mưu theo kiểu “giun bò loằng ngoằng” làm tư vấn và Doanh nghiệp khổ trăm bề.

   Phản hồi
 • 16. Mạnh Hùng  |  Tháng Bảy 26, 2010 lúc 9:46 sáng

  Không có chuyện Sở TNMT không biết Dự án này thuộc Bộ TNMT thẩm định ĐTM đâu, mà là cố tình lách luật để ăn % do tư vấn thối lại thôi. Chứ ra ngoài Bộ thì đòi hỏi chất lượng báo cáo phải đàng hoàng, thứ 2 là sợ lòi ra việc chôn rác bất hợp pháp nữa thì bị Bộ TNMT tuýt còi ngay, thứ 3 là thời gian thẩm định rất lâu, mà tiền thì có sẳn, ký là ăn được ngay nên chú Cương và chú Boa phải hợp tác vụ này để ăn tiền từ ngân sách Nhà nước thôi.

  Phản hồi
 • 17. Kiệt  |  Tháng Bảy 26, 2010 lúc 4:17 chiều

  Không hiểu Bộ TNMT có bít vụ này không nhỉ?

  Phản hồi
  • 18. BS. Cường  |  Tháng Bảy 26, 2010 lúc 4:21 chiều

   Bộ TNMT đã biết rồi, nghe nói đợt này sẽ tổ chức thanh tra Khu xử lý chất thải tập trung, lúc đó cháy nhà ra mặt chuột thôi.

   Nếu không thì đến kỳ họp HĐND kỳ tới (tháng 11) sẽ gửi câu hỏi trước 1 tháng để yêu cầu Sở TNMT giải trình trước cử tri. Vụ này Cương sẽ bạc tóc đây!

   Phản hồi
 • 19. anh Hai  |  Tháng Bảy 27, 2010 lúc 7:34 sáng

  Chỉ được cái nói phét chả thằng nào dám đụng đến cái chân lông của thằng Cương cả mà cũng làm phách.Trong Sở này anh em biết cả , đi nhậu nó điu đi, chơi cave thì nó đi một mình, họp thì nó phát biểu ra vẻ xây dựng nhưng thự ra thi mang bản chất của một thằng phá hoại. Cả sở này ai cũng biết nhưng không là được gì nó vì đã có người bảo kê rồi.

  Phản hồi
  • 20. FBI  |  Tháng Bảy 27, 2010 lúc 8:38 chiều

   Thằng nào bảo kê cho hành vi tham nhũng, hạch họe doanh nghiệp của Thằng Cương cũng là thằng quan tham, anh em đập chết nó luôn đi. Điên lắm rồi.

   Mà sao anh Sáu Bo bị anh Hai và thằng Cương nó đập nát như con gián mà không dám bật lại nhỉ?

   Phản hồi
 • 21. ATM  |  Tháng Bảy 27, 2010 lúc 8:34 chiều

  Tôi đã gửi thông tin mới vào mail của Blog để tiếp tục phanh phui thêm những vụ án mới do Lê Tân Cương cầm đầu. Hy vọng BLog này tiếp tục sức chiến đấu để đưa thằng quan tham này ra xét xử trước pháp luật.

  Phản hồi
 • 22. Hai Nhất  |  Tháng Bảy 27, 2010 lúc 8:41 chiều

  Phải nó Ku Cương rồi cũng có ngày như hôm nay, tham chức quyền quá đến mức bất chấp mọi thủ đoạn nên ngày hôm nay mới trở thành người nổi tiếng đến mức này.

  Phản hồi
 • 23. Lê Quang  |  Tháng Bảy 28, 2010 lúc 9:47 sáng

  Dự án này thuộc thẩm quyền cấp Bộ mà sở TNMT thò thọc như vậy là có mục đích gì? Cái gì cũng muốn ôm và giành giật với các Sở khác về mặt giải quyết hồ sơ theo cơ chế xin – cho. Thế nhưng khi xảy ra hậu quả là vội chơi chiêu đá – đạp (đá qua Sở khác) đạp DN chết nhầy khi thấy hiểm nguy. Vụ đá trách nhiệm giải quyết hậu quả của Vedan qua Sở NN và PTNT, vụ đạp Công ty TNHH EClat Fabrics sau khi đã tham mưu bậy để lọt lưới lọai hình nhuộm làm DN chết dở sống dở khi xin giấy phép đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, Chi cục BVMT không giải quyết….hàng lọat hệ lụy do sự tham mưu yếu kém, ngu dốt của một dàn đồng ca của Chi cục BVMT do Lê Tân Cương làm nhạc trưởng đang làm Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang thực sự lao đao, khốn đốn. Thực sự dàn đồng ca này đang gây ô nhiễm môi trường tràn lan còn hơn dịch bệnh các pác ah.

  Phản hồi
 • 24. Hai Nhất  |  Tháng Bảy 28, 2010 lúc 12:28 chiều

  Báo sắp đăng vụ này rồi đó các pác. Chuẩn bị đón đọc và xem Cương giải trình nha

  Phản hồi
 • 25. Em Chả  |  Tháng Bảy 28, 2010 lúc 12:59 chiều

  Ca này chắc khó đỡ đây Cương.

  Rồi cũng đến ngày bị phanh phui sai phạm thôi, các bác đấu tranh mạnh vào, em sẽ chở thêm xe đá cho các bác ném nó hen.

  Phản hồi
 • 26. Nguyễn Dũng  |  Tháng Bảy 28, 2010 lúc 8:01 chiều

  Các bác có túm thì chỉ một mình Cương làm thôi. Tôi không có làm gì bậy hết. Tôi không có bằng cấp chuyên môn nên mấy thằng nhãi ranh đệ tử Cương tham mưu gì tôi ký đó. Tôi tưởng tụi nó giỏi ai dè lên Blog này mới thấy xấu hổ cho Chi cục quá. Chắc Tôi xin lại về văn phòng Sở làm đỡ đến hưu chứ ngồi ở Chi cục mắc cỡ quá.

  Phản hồi
  • 27. Em Linh  |  Tháng Bảy 29, 2010 lúc 12:52 sáng

   Khổ thân bác Dũng, bị nó dựng lên làm chổ cho thằng Cương nó đổ rác.

   Phản hồi
  • 28. Holla  |  Tháng Bảy 29, 2010 lúc 7:46 sáng

   Nhà cháu thấy cuộc họp nào mà ghi điểm với UBND tỉnh hoặc có màu mè là đ/c Cương tham gia, còn mấy cuộc họp vô thưởng, vô phạt thì đ/c cử bác Phó Chi cục đi. Bác Phó này thậm chí còn chẳng được tham dự các cuộc họp chuyên môn với các ngành vì Cương nó rằng bác Phó đi phát biểu linh tinh nó không yên tâm nên thà cử mấy thằng lính quèn đi, ngồi cho có mặt khi có hỏi thì nói sẽ ghi nhận về báo cáo lãnh đạo xin ý kiến cho chắc. Sau đó thằng Cương mới tung văn bản bác bỏ hoặc không đồng ý trong khi tại cuộc họp các ngành đồng ý hết…

   Để mị dân, bác Phó cũng được Cương cho vào ngồi làm chân Phó CT Hội đồng ĐTM, mỗi lần muốn đọc hay phát biểu đều có lính của Cương viết sẳn, mớm cho đọc. Vậy nên bác Phó giống như là 1 tù nhân bị…giam lõng vậy. KHông chuyên môn, không quân,…thật là khổ quá đi!

   Phản hồi
 • 29. Ngãi Giao  |  Tháng Bảy 29, 2010 lúc 12:48 sáng

  Hôm nay Đài PTTH Tỉnh BR-VT phát phóng sự trách nhiệm của các cơ quan chức năng về vụ dệt nhuộm ở Cụm CN-TTCN Ngãi Giao. Ku Cương lại ca bài ca muôn thửa khi thừa nhận do nguồn lực có hạn nên không kịp thời kiểm tra Cụm CN này mà vị trí rất nhạy cảm ở ngay đầu nguồn nước.

  Thực ra chỉ là ngụy biện của thằng gian manh này vì nó che dấu là nó chỉ tập trung kéo cả đoàn 4-5 đứa ở Chi cục/lần đi kiểm tra cấp phép nhập khẩu phế liệu, nghiệm thu công trình và rất tích cực đi khảo sát vị trí các dự án khi lập ĐTM mặc dù Luật không quy định bắt buộc phải đi. Có màu là tích cực hả Cương em?

  Phản hồi
 • 30. Linh Long  |  Tháng Bảy 29, 2010 lúc 7:41 sáng

  Em đã gửi đường link này đến tất cả các Báo Tuổi trẻ, Thanh Niên, Pháp Luật, Lao Động, Tiền Phong để các báo phanh phui bê bối này, đây chỉ là nút thắt để tháo gỡ quả bom lớn mà phía sau đó các quan chức như Tư Hiển, Sáu Bo, Lê Tân Cương đã đục khoét, ăn uống từ chính sách xử lý rác của Nhà nước, của tỉnh.

  Chắc chắn vụ này sẽ nóng trong thời gian tới thôi.

  Mấy quan môi trường của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nó cũng thối như là những kẻ ăn tiền chính sách thương binh xã hội, ăn chặn tiền tết của người nghèo, tham nhũng tiền ủng hộ bão lụt,…

  Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Bảy 2010
H B T N S B C
« Th6   Th8 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: